Aviso legal

AVISO LEGAL

1. Identificación e contacto do titular do sitio web.

www.palletas.es (en adiante o sitio) é propiedade de Juan Carlos Iglesias Esperón (en diante Contractor) domiciliado en Médico Devesa Núñez,11 4ºC, A coruña, España, DNI 76929150S correo electrónico “info@palletas.es “.

Outras informacións do propietario:

Datos de rexistro no Rexistro Mercantil:

Códigos de conduta adheridos:

Autorización administrativa especial:

Datos de rexistro:

2. Ámbito de aplicación

A navegación a través do sitio web do propietario implica asumir a condición do usuario e a aceptación absoluta do que se establece neste Aviso Legal.

3. Idade

O rexistro na nosa web está dirixido a maiores de dezaoito anos (18 anos). Se se detecta o rexistro dun neno menor de 18 anos, esa conta eliminarase automaticamente.

4. Propiedade intelectual ou industrial.

Os contidos da web, por exemplo textos, imaxes, gráficos ou código fonte, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Eses contidos poden non ser, por exemplo, reproducidos ou transformados sen o permiso previo e explícito do propietario. Os usuarios poden acceder ao contido e facer copias privadas autorizadas, sempre que os elementos reproducidos non sexan posteriormente trasladados a terceiros ou instalados en servidores de rede, ou suxeitos a calquera tipo de explotación.

5. Regras comúns de uso da web.

O usuario acepta facer uso da Web de acordo coas seguintes regras:

Non publicará comunicacións comerciais a través do sitio web.

Non recollerá contido nin información doutros usuarios.

Non cargará virus nin ningún código malicioso de ningún tipo.

Non solicitará información de inicio de sesión nin accederá a unha conta pertencente a outro usuario.

Non vai incomodar, intimidar ou hostigar a ningún usuario.

Non realizará actos ilícitos, enganosos, maliciosos ou discriminatorios no sitio web, de acordo con estas condicións e coa ordenación
Xurídico español

Non fará nada que poida comprometer a seguridade da túa conta, especialmente no que se refire ao teu contrasinal. En realidade, comunicará calquera incidente relacionado coa súa contraseña, conta, incumprimento da confidencialidade dos seus datos, perigo ou ameaza detectados na seguridade dos seus datos.

O Titular pode eliminar calquera contido ou suspender o servizo se, de acordo cos seus propios criterios, non cumpre con ningunha das regras e obrigacións descritas neste Aviso Legal.

Para calquera consulta ou aclaración sobre estas regras particulares da comunidade ou estas condicións particulares, pódenos contactar connosco por correo electrónico.

6. Ligazóns e limitación de responsabilidade.

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o contratista e propietario do sitio web no que está establecida, nin a aceptación e aprobación polo contratista dos seus contidos ou servizos. As persoas que pretenden establecer unha hiperligazón deben solicitar previamente unha autorización por escrito do titular. En calquera caso, o hiperenlace só permitirá o acceso á páxina de inicio da nosa web tamén debe absterse de declaracións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o titular, ou incluír contidos ilegais, contrarios á moral e á orde público.

O Titular non se fai responsable do uso que cada usuario dá aos materiais dispoñibles neste sitio web ou polas accións realizadas con base nel. O contido da web é xeral e meramente informativo.

O Titular non asumirá a responsabilidade polo contido ou o funcionamento de sitios web de terceiros que o usuario da tenda poida acceder a través de calquera tipo de ligazón.

O Titular declina calquera responsabilidade, na medida do permitido pola lei, por danos derivados da presenza do virus, as accións de terceiros que violen os dereitos de propiedade, honra, intimidade ou publicidade ilegal.

Se algún usuario ou terceiro considera que se comete un acto ilegal de calquera tipo no sitio web, deben enviar unha comunicación ao propietario ao enderezo de correo electrónico que aparece nos nosos datos de identificación. Debe ser debidamente identificado especificando os feitos que denuncia.

7. Privacidade.

Se o sitio web recolle datos persoais, o propietario será responsable deles e os tratará con absoluta confidencialidade e seguridade. Podes atopar máis información sobre as nosas políticas de privacidade e cookies na páxina de información específica sobre este problema.

8. Lexislación aplicable, resolución de asuntos controvertidos e foro competente

O uso do sitio web rexerase pola lexislación española. Calquera litixio que proviña ou relacionado co uso da web, estará suxeito á xurisdición non exclusiva dos tribunais do municipio atópase a sé do contratante,salvo salvo que a normativa en vigor ou o código de conducta estableza foro distinto.